Kuba

- ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kuba
Svetadiel: Amerika
Štátne zriadenie: Republika, unitárne socialistické zriadenie
Oficiálny názov štátu:
slovensky Kubánska republika
miestny názov República de Cuba
miestny názov v latinke República de Cuba
anglicky Republic of Cuba
Rozloha: 109 886 km2
Počet obyvateľov: 11 179 000(údaj z roku 2017)
Počet obyvateľov hlavného mesta: 2 500 000 (údaj z roku )
Úradný jazyk: španielčina
Mena: CUP - kubánske peso, CUC - kubánske konvertibilné peso, 1 CUC = 24 CUP 1 EURO = cca 1,24 CUC (CUP CUC EUR) (CUP CUC EUR)
Medzinárodná poznávacia značka: C
HDP na obyvateľa: 10 200 (údaj z roku 2010)
Miera nezamestnanosti: 3,8 % (údaj z roku 2012)
Vznik štátu: 10.12.1898 (Kuba)
Časové pásmo: GMT - 6

- ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

The Embassy of the Slovak Republic in Havana

Názov:
slovensky miestny názov
The Embassy of the Slovak Republic in Havana Embajada de la República Eslovaca en La Habana
Ulica: Embajada de la República Eslovaca en La Habana
Mesto:
slovensky miestny názov
Havana La Habana
Štát:
slovensky miestny názov
Cuba Cuba
Telefón: +53 72041884, +53 72041885
Mobilný telefón:
E-mail: emb.havana@mzv.sk

- VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Podmienky vstupu: Víza Platí obojstranný vízový styk.Občania SR - za účelom turistiky stačí tzv. turistická karta (tarjeta del turista). V SR sa žiada na Veľvyslanectve Kuby v Bratislave. Ak občan SR cestuje z inej krajiny na Kubu odporúčame kontaktovať turistickú agentúru prípadne leteckú spoločnosť, ktoré v mnohých krajinách zabezpečujú tieto karty. Turistická karta platí na 30 dní pobytu. Za iným účelom ako turistika sú potrebné víza, žiadať na Veľvyslanectve Kuby.Pri vstupe je nevyhnutné preukázať sa platným zdravotným poistením a spiatočnou letenkou. Predĺženie pobytu Pobyt s turistickou kartou sa dá predĺžiť o ďalších 30 dní na Imigračnom úrade v Havane ako aj v iných hlavných mestách provincií Kuby. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o ubytovaní.
Zdravotná starostlivosť: Je všeobecne na dobrej úrovni. Pre cudzincov sú určené osobitné nemocnice/kliniky, za ošetrenie v ktorých avšak zaplatíte v hotovosti v kubánskom konvertibilnom peso (CUC). Vhodné cestovné poistenie Pred vycestovaním odporúčame zaobstarať si komplexné cestovné zdravotné poistenie, ktoré zahŕňa v prípade potreby aj letecky prevoz. Pred hospitalizovaním si overte krytie u poskytovateľa poistenia. Zdravotné a bezpečnostné riziká Očkovanie: kompletné očkovanie podľa slovenského očkovacieho kalendára je základom. Avšak pre ľudí, ktorí sa zdržia v krajine dlhšiu dobu, odporúčame obrátiť sa na Oddelenie pre cudzokrajné choroby vo vašej nemocnici. V krajinách Karibiku sa môže v určitých obdobiach vyskytnúť horúčka dengue, tropická vírusová infekcia, ktorá sa prenáša bodnutiami komárov aedes. Najlepšia ochrana je prevencia pre bodnutím počas celého dňa. V niektorých častiach Karibiku sa evidujú aj prípady cholery. Je preto nutné dodržiavať zásady hygieny, piť len balené tekutiny a nepoužívať na schladenie nápojov ľad.
Miestne špecifiká: Možnosť ubytovania na Kube je buď v štátnych hoteloch alebo v súkromných penziónoch, ktoré sú lacnejšie. Hotely so 4* a 5* označením majú štandardnú európsku úroveň, najmä v známych turistických centrách. Pri podávaní žiadosti o víza však kubánske veľvyslanectvo môže požadovať, aby sa žiadateľ preukázal aspoň 2-3 dňovou rezerváciou ubytovania v hoteli.
Colné a devízové predpisy: Zakázaný dovoz na Kubu: 1. satelitná a telekomunikačná technika potrebuje špeciálne povolenie z Ministerstva telekomunikácii Kuby (netýka sa to bežných mobilných telefónov),2. všetky druhy GPS, 3. živé zvieratá, rastliny, produkty živočíšneho a rastlinného pôvodu musia pri príchode prejsť veterinárno-sanitačným prešetrením (určité potraviny ako mäsové výrobky a syry bez originálnych balení či čerstvé ovocie a zelenina budú skonfiškované) 4. drogy, 5. pornografia (časopisy či DVD), 6. zbrane.Upozorňujeme, že na dovoz určitej elektroniky (napr. TV, počítače a pod.) sa vzťahuje clo až do výšky 100% ceny tovaru.Vývoz z Kuby: 1. max 50 ks cigár. Pri vyššom množstve sa treba preukázať účtom z autorizovaného obchodu na predaj cigár,2. max 3 ks rovnakého lieku kubánskej produkcie (viac iba s povolením kubánskeho zdravotného strediska),3. predmety národného dedičstva Kuby, ako sú napr. knihy, umelecké diela a predmety staršie ako 50 rokov,4. hotovosť max 5000 usd alebo jeho ekvivalent v inej mene, 5. max 200 CUC (kubánske konvertibilné peso) alebo max 100 CUP (kubánske peso - moneda nacional),maľby a sochy – v prípade nákupu relatívne mladých (max 50 rokov) diel, je potrebné si zaobstarať potvrdenie, že môžu byť vyvezené z krajiny. Toto potvrdenie môžu zaobstarať priamo predajcovia alebo sa môžete obrátiť na inštitúciu nazývanú Registro Nacional de Bienes Culturales, ktorá ponúka takéto služby za poplatok
Doprava: MHD je síce veľmi lacná, ale pre turistov prakticky nepoužiteľná, pretože je neprehľadná a nespoľahlivá. To isté platí aj o medzimestskom vlakovom spojení. Na pohyb po mestách je potrebné využívať taxislužbu, na cestovanie po krajine autobusovú spoločnosť Viazul, ktorá je presná, spoľahlivá nie drahá. Alternatívou je prenajatie auta v početných požičovniach. Ceny sú však pomerne vysoké a pravidelne sa stáva, že klientovi naúčtujú podstatne vyššiu cenu než aká figuruje v cenníkoch spoločnosti. V prípade dopravnej nehody, ktorej priamym účastníkom je cudzí štátny príslušník, tento musí podľa právnych predpisov po dopravnej nehode zostať v krajine do konečného vyšetrenia nehody, resp. i do prípadného súdneho procesu. Takýto „vynútený dlhší „ pobyt na Kube si turista/cudzinec hradí z vlastných prostriedkov, čo môže značne predražiť a skomplikovať dovolenkový pobyt na Kube. Pri prenájme motorových vozidiel sa odporúča, aby slovenskí turisti jazdili opatrne, dodržiavali všetky dopravné predpisy a vyhýbali sa cestovaniu v noci. Nočné jazdy na Kube sa neodporúčajú, nakoľko cesty a ulice v mestách sú pomerne zle osvetlené, chýbajú informačné tabule a na cestách môže dôjsť ku kolízii s chodcami alebo zvieratami.Šoféruje sa vpravo. Na prenájom auta stačí VP SR.
Klimatické podmienky: Typické subtropické počasie charakteristické striedaním horúčav a dažďov, s priemernou ročnou teplotou 25% a priemernou vlhkosťou 81%. V období dažďov (jún - november) hrozí zvýšený výskyt hurikánov a búrky sa vyznačujú vysokými zrážkami a veľkou intenzitou vetra.Obdobie hurikánov trvá v Karibiku od 1. júna do 30. novembra. V tomto období je potrebné sledovať miestne a medzinárodné predpovede počasia a v prípade potreby
Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Na Kube nie sú známe žiadne závažnejšie bezpečnostné riziká, vyskytujú sa však drobné krádeže obzvlášť na turisticky frekventovaných miestach (preplnené diskotéky a pod.).
Dôležité telefónne čísla: Polícia: 106, 867 7777 Hasiči:105Prvá pomoc: 83+ 1185, 831 2185, 201 2811-4
Informácie poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky